Historia

Kjesäter ägs sedan 1981 av Johan Hamilton som tillsammans med sin hustru Anne driver jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, konferensverksamhet, energiproduktion samt jakt. Kjesäter uppgår till totalt 1 600 hektar.

Kjesäter omnämns redan 1381 i samband med att en av landets största jordägare drotsen Bo Jonsson Grip förvärvade egendomen.

Kjesäter har därefter ägts inom familjerna
Styltenhielm
Trolle Bonde
De la Gardie
Hamilton af Hageby

Kjesäters slott och ekonomibyggnader uppfördes 1865 av Gustaf Trolle Bonde efter ritningar av arkitekten J.F. Åbom. Slottets två flyglar är från 1700-talet.

Under andra världskriget upplät Märta Hamilton (född De la Gardie) utrymme på Kjesäter till norska staten som transitläger för norska flyktingar. Totalt passerade 42 000 norrmän Kjesäter på sin flykt från den tyska ockupationen.