Klimatomställning

Kjesäter har tagit ett viktigt steg för att minska vårt klimatavtryck genom att med hjälp av solpaneler producera drygt 600 000 kWh per år. Därutöver bidrar vi genom ett batterilager till frekvensbalansering mot Svenska Kraftnät. Våra hyresgäster erbjuds även tillgång till laddboxar för att de på ett säkert sätt ska kunna ladda sina elbilar.

Genom ett aktivt produktionsinriktat skogsbruk under beaktande av höga naturvärden bidrar Kjesäter till att sänka växthusgaserna och bidra med förnyelsebara råvaror vilka kan ersätta fossila bränslen och material.