Jakt

Kjesäter utgörs av viltrika marker och vi arbetar för att främja biologisk mångfald med sunda och livskraftiga viltstammar med en kvalitativ reproduktion. Vi vidareutvecklar viltvårdsarbetet med viltvatten och viltåkrar i jord- och skogsbrukslandskapet. Detta för att skapa goda försättningar för en mångfald i ett samarbete med jord- och skogsbruk.

Klövviltsjakterna bedrivs främst som större drevjakter men vi tillhandahåller även vakjakter för mindre grupper. I samband med jakterna kan vi även erbjuda boende i Vita Villan med självhus.

Kontakta oss